Dom Kultury IDALIN
Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB RP
Region Radomski w Radomiu

 

27 luty 2014 roku godz. 18.00

 

Krzysztof Zdanowicz AFRP

Członek: Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski,

Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, oraz Grupy Twórczej Grótfuhaszcze.

Sympatyk marki Pentax czynnie działający na forum użytkowników pentax.org.pl.

Fotografią interesuje się od 1970 roku, brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych organizowanych

przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, Dom Kultury Idalin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otwarcie wystawy - foto: Dorota Wólczyńska

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie Copyright © Krzysztof Zdanowicz 2013 -2025
Opracowanie Copyright © Edward Kruk 2015 - 2025 -
edwaga4@gmail.com