Dom Kultury
w Zwoleniu

 

 Plener Fotograficzny
"Nocne wędrówki ścieżkami Jana Kochanowskiego"

Dom Kultury w Zwoleniu był po raz pierwszy organizatorem Pleneru Fotograficznego "Nocne wędrówki ścieżkami Jana Kochanowskiego". Plener odbył się nocą z 10 na 11 czerwca 2011 roku. Uczestnikami byli artyści fotograficy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Fotoklubu RP Regionu Radomskiego, fotograficznej grupy "bez nazwy" a także fotograficy nie zrzeszeni  z Radomia i Zwolenia. W plenerze wzięli udział także uczniowie Liceum Plastycznego im. Józefa Brandta w Radomiu. 16. osobowa grupa odwiedziła miejscowości związane z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego, m.in. Sycynę, Czarnolas i Zwoleń. W ciągu kilku godzin i w dość trudnych nocnych warunkach oświetleniowych powstały liczne i ciekawe fotografie potwierdzające zasadę, że dla ludzi z pasją nie ma rzeczy niemożliwych.
Głównym celem jest zorganizowanie wystawy poplenerowej, na której zostaną zaprezentowane najciekawsze prace, wybrane przez uczestników oraz organizatorów pleneru. Otwarcie wystawy nastąpi 24 czerwca o godz. 19 30 br. w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu w ramach wydarzenia kulturalnego pn. XXXII Imieniny Pana Jana.

zdjęcia Bartłomiej Bałękowski

 

zdjęcia Henryka Chojnackiego AFRP, RTF

 

 

zdjęcia Piotra Chojnackiego FRP, RTF

zdjęcia Piotr Dwornicki DK Zwoleń

zdjęcia Stanisława Gąsiora FRP, RTF

zdjęcia Waldemara Gołdzińskiego AFRPzdjęcia Magdalena Grzybowska

zdjęcia Adam Kowalski DK Zwoleń

zdjęcia Ryszard Krawczyk DK Zwoleń

     

zdjęcia Edward Kruka AFRP, hon. zdfp

  

  

 zdjęcia Jakub Mrówczyński Radom

 zdjęcia Paweł Nakonieczny DK Zwoleń

 zdjęcia Magdalena Pawelec Radom

zdjęcia Barbary Polakowskiej AFRP, RTF

  

 zdjęcia Paweł Suwała DK Zwoleń

 zdjęcia Edyta Szewczyk DK Zwoleń

 zdjęcia Macieja Szweda  gbn

 zdjęcia Agata Zagorzdżon DK Zwoleń

spotkanie przy grillu

otwarcie wystawy
foto: Ryszard Krawczyk, Basia Polakowska, Adam Ryciak i Maciej Szwed

w plenerze udział wzięli:

Bartłomiej Bałękowski - Radom, Bernadeta Bałękowska - Radom, Henryk Chojnacki - Radom , Piotr Chojnacki - Radom,
 Piotr Dwornicki - Zwoleń,   Piotr Gąsior - Radom , Stanisław Gąsior - Radom , Waldemar Godziński - Zwoleń, 
Magdalena Grzybowska - Zwoleń, Adam Kowalski - Zwoleń,  Ryszard Krawczyk - Zwoleń,  Edward Kruk - Radom,
Aleksandra Maciejczyk - Radom, Jakub Mrówczyński - Radom, Paweł Nakonieczny - Zwoleń,
Magdalena Pawelec - Radom, Barbara Polakowska - Radom , Paweł Suwała - Zwoleń,  Edyta Szewczyk - Zwoleń,  
Maciej Szwed - Radom,  Agata Zagorzdżon - Zwoleń.

 

Organizator i Kurator Wystawy Waldemar Gołdziński AFRP
Copyright © Autorzy prac 2011 - 2020r. Wszelkie prawa zastrzeżone

Opracowanie: Copyright © Edward Kruk AFRP, zdfp edwaga4@gmail.com