Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB
Rzeczypospolitej Polskiej
Region Radomski w Radomiu


Cafe Gallery
ul. Traugutta 61a w Radomiu


wystawa fotografii
członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Region Radomski

 

 

Wystawa „Struktury” jest kolejną trzecią wystawa tematyczną członków Fotoklubu RP Region Radomski

Założeniem zorganizowania tego tematu było nie tylko pokazanie struktur ziemi, bruzd wypełnionych śniegiem na przedwiośniu czy figur geometrycznych pól polskiej ziemi.

Postanowiono, że temat Struktury będzie potraktowany w szerokim pojęciu prezentowania różnych form struktur jakie każdy autor ma w swojej wyobraźni i takie prace będzie można oglądać na wystawie.

W Radomiu nie ma zwyczaju wystawiać Księgi pamiątkowej, bo prawie nikt się do niej nie wpisuje. Jest ona tylko kroniką wystawienniczą, która w dobie zapisu komputerowego nie zdaje egzaminu. Chociaż ludzie, którzy skrzętnie zbierają wszelkie katalogi z wystaw jak i stowarzyszenia, zwykle dbają o to, żeby pozostawić po sobie namacalne, oryginalne kroniki pamiątkowe. Dotyczy to szczególnie o pozostawienie ich dla potomnych w archiwach muzealnych.

Wiem jednak, ze mimo posiadania oryginałów, to i tak wszelkie dokumenty zapisuje się cyfrowo i przechowuje w formie zapisu na płytach CD. Wprawdzie nie jest to to samo, bo do tego odtworzenia potrzebny jest komputer, a każdy chciałby oglądać oryginały na własne oczy, co sprawia ogromną satysfakcję dla oglądającego.

W naszym przypadku musi wystarczyć ten zapis cyfrowy, który mam nadzieję trafi do zbiorów muzealnych w Radomiu.

                                                                                                      Edward Kruk AFRP, hon. zdfp

Autorzy wystawy:
Małgorzata Budzisz, Henryk Chojnacki, Henryk Deluga, Michał Falkiewicz,  Stanisław Gąsior,
Ewa Gołdzińska, Wald
emar Gołdziński, Tomasz Grzyb, Sebastian Klochowicz, Anna Kos, Cezary Kowalczuk, Edward Kruk,  Szczepan Kurzeja, Krzysztof Kuzko, Paweł Nakonieczny, Wiesław Pietrzak, Barbara Polakowska, Zygmunt Sobień,
Wojciech Sochaj, Zbigniew Staniszewski, Dariusz Stelmach, Franciszek Subocz, Maciej Szwed

Wystawa


foto: Małgorzata Budzisz


foto: Henryk Chojnacki


foto: Henryk Deluga


foto:
Michał Falkiewicz


foto:
Stanisław Gąsior


foto:
Ewa Gołdzińska,   


foto:
Waldemar Gołdziński,


foto:
Tomasz Grzyb

  
foto:
Sebastian Klochowicz


foto:
Cezary Kowalczuk


foto:
Anna Kos


foto:
Edward Kruk


foto:
 Szczepan Kurzeja


foto:
 Krzysztof Kuzko


foto:
 Paweł Nakonieczny


foto:
Wiesław Pietrzak


foto:
 Barbara Polakowska

  
foto:
 Zygmunt Sobień


foto:
Wojciech Sochaj


foto:
 Zbigniew Staniszewski

  
foto:  Dariusz Stelmach


foto:
 Franciszek Subocz


foto:
Maciej Szwed

otwarcie wystawy
foto: Henryk Chojnacki i Krzysztof Kuzko

  


Prezes Regionu Barbara Polakowska wręcza Akt nadania i legitymację członka rzeczywistego
Cezaremu Kowalczukowi i Stanisławowi Gąsiorowi - poniżej


 

  

  

  


 

wystawa czynna od: 27 września do  20 października  2013r

Copyright © by Autorzy 2013 - 2025r.
Opracowanie:
Copyright © by Edward Kruk 2013 - 2025r. edwaga4@gmail.com