Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB
Rzeczypospolitej Polskiej
Region Radomski


Cafe Gallery
ul. Traugutta 61a w Radomiu


wystawa fotografii
członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Region Radomski

 

        

      
foto: Henryk Chojnacki


foto: Henryk Deluga


foto: Stanisław Gčsior


foto: Ewa Gołdzińska


foto: Waldemar Gołdziński

  


foto: Tomasz Grzyb

   
foto: Sebastian Klochowicz

  
foto: Edward Kruk


foto: Krzysztof Kuzko


foto: Jerzy Madejski


foto: Barbara Polakowska

  


foto: Wojciech Sochaj


foto: Zygmunt Sobień

   

             
 foto: Dariusz Stelmach


foto: Franciszek Subocz


foto: Maciej Szwed

otwarcie wystawy
foto: Henryk Chojnacki

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Autorzy wystawy:
Henryk Chojnacki,  Henryk Deluga, Stanisław Gčsior, Ewa Gołdzińska, Waldemar Gołdziński, Tomasz Grzyb,
Sebastian Klochowicz, Edward Kruk, Krzysztof Kuzko, Jerzy Madejski, Barbara Polakowska,
Wojciech Sochaj,  Franciszek Subocz, Dariusz Stelmach, Maciej Szwed.


wystawa czynna od: 13 do 30 czerwca 2013r

Copyright © by Autorzy 2013 - 2025r.
Opracowanie:
Copyright © by Edward Kruk 2013 - 2025r. edwaga4@gmail.com