Dom Kultury IDALIN
Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB RP
Region Radomski w Radomiu

 

18 września 2014 roku godz. 18.00

 

 

 

Cezary Kowalczuk AFRP, LTF
 

Członek rzeczywisty z tytułem artysty fotografika w Warszawie - Region Radomski
Fotografią interesuje się od wielu lat. Fotografia, zawsze jest dla niego odskocznią od codzienności i stała się pasją bez której nie wyobraża sobie funkcjonowania. Od roku 2000 jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Ma w dorobku 7 wystaw indywidualnych
i ponad 40 udziałów w wystawach zbiorowych w tym konkursowych, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia Obecnie fotografuje wyłącznie „cyfrą" i nie ukrywa — lubi manipulować fotografią w programach graficznych, tworząc swoje własne światy nierzeczywiste. Fotografia to jego pasja, fotografuje bo lubi. Nie robi tego dla zaszczytów, nagród i pieniędzy ale by utrwalić i przekazać swój punkt widzenia świata.

 

 

wystawa fotografii

 

 

otwarcie wystawy foto: Iwona Nabzdyk

Copyright © by Cezary Kowalczuk 2014 - 2025r.

Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2014 - 2025r - edwaga4@gmail.com