Galeria Helios
ul. Poniatowskiego 5
FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
 Region Radomski
w Radomiu

Krystyna Małgorzata Dołowska AFRP

Autorka próbuje zabrać nas w nieznaną  podróż w przeszłość.

Poszukuje i analizuje  w  świecie zapomnianych miejsc efekt przemijania.

Udowadnia  nam, że miejsca i przedmioty  niechciane, zapomniane, posiadają jednak  w  swej strukturze wartości,  dające  twórcy nie tylko natchnienie, ale lepsze poznanie materii. Autorka wystawy nie podejmuje się kształtować, zmieniać zastaną rzeczywistość, ale dokonuje wyboru, gdyż jest to świat wyjątkowy i w tym sensie odkrywczy, oryginalny. Z  otoczenia, z wielu możliwych, wybiera interesujące ją skojarzenia kompozycyjne, linii, kontrastu, treści. Szuka ciekawych konstrukcji, fragmentów, nastroju, światłocienia. 

 Małgorzata Dołowska rozszerzyła granice naszego poznania. Kto ogląda te fotografie ma możliwość świadomego widzenia w naszym codziennym życiu, niezwykłego świata. Zmusza do refleksji nad przemijaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otwarcie wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Małgorzata Dołowska

Artysta fotografik, mgr sztuki

 

1989 r. - ukończyła Studium Form Fotograficznych w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie

W 1993 r. ukończyła Wyższe Studium Fotografii  w Warszawie.

W 2004 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im. St. Schillera w Łodzi - uzupełniające studia magisterskie specjalizacja ,,fotografia”.

Członek założyciel i dyrektor Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości”(1990)

Członek założyciel i skarbnik Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (1995)

Wykładowca fotografii, animator działań kulturotwórczych.

Twórczość własna w zakresie fotografii: 31 wystaw indywidualnych, udział w  wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, prelekcje i spotkania autorskie. Bierze czynny udział w plenerach i warsztatach fotograficznych w kraju. Prowadzi konsultacje z zakresu estetyki fotografii. Organizatorka-komisarz ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów fotograficznych, warsztatów fotografii artystycznej dla młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych, wystaw fotograficznych.

Od 1992 roku uczestniczyła w pracy jury  ponad 120 konkursów fotograficznych, w tym międzynarodowych pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP)

Uczestniczyła w akcjach fotograficznych m.in.: ,,Jeden dzień Warszawy'' (1989 ) „Portret Warszawianki”, (1989) ,,Jeden dzień z życia Warszawy''  (1996)  ,,Woda w fotografii''  (1998).

Przeprowadziła Akcję zat. ,,Galeria Najmłodszych” (1998) i - „Portret z dzieckiem” - akcja fotografowania w Dniu Dziecka (1998)

1998-2014 - prowadzenie grup warsztatowych, twórczych przy Fundacji Fotografia dla Przyszłosći , obecnie  AFA9 (2011)

Komisarz konkursu i wystawy ,,Oni są wśród nas” z okazji Międzynarodowego Roku Seniora - wystawa prezentowana w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich, Warszawa (1999).

Komisarz akcji i wystawy „Portret Rodzinny Warszawiaków’’ – wystawa prezentowana w Bibliotece Stanisławowskiej - Zamek Królewski w Warszawie pod patronatem prezydenta Warszawy (1999-2001).

Organizator wystaw w Galerii Podróżnika w Ośrodku Kultury Ochoty 1996-2004 r.

Komisarz wystaw fotografii w „Galerii Zamkniętej” w Placówce Kultury Fotografii Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości” w Warszawie (1999-2013 – 78 wystaw)

Od 2015  prowadzenie ,,Galerii F10’’ polegającej na prezentacji wystawy fotograficznej i spotkania autorskiego.

W latach 2001-2003 była członkiem komisji stypendialnej w Ministerstwie Kultury w Warszawie.

1997-2003 - redaktor „Wiadomości Fotograficznych” biuletynu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za działalność na rzecz rozwoju fotografii polskiej uhonorowana została medalami, odznakami, m.in.: „Zasłużony działacz kultury” (nr leg. 602 /2000 nadany przez Min. Kultury), Medal z okazji 125 rocznicy urodzin Jana Bułhaka (2001 r. nadany przez Kapitułę Fotoklubu RP), Medal im. Aleksandra Macieszy (2002 nadany przez Zarząd Płockiego Tow. Fotograficznego),Srebrny medal Fotoklubu RP Zasłużony dla Fotografii Polskiej (2002), Srebrny Krzyż Zasługi (2005 nadany przez Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego
 nr 189-2005-27).

Złoty medal Zasłużony dla fotografii polskiej (nr 20/2009 nadany przez kapitułę Fotoklubu RP)

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” leg. Nr 1348 nadany przez Ministra Kultury i D.N. Bogdana Zdrojewskiego (2010)  


Copyright © by Krystyna Małgorzata Dołowska 2015 - 2025r.
 Copyright © by Edward Kruk edwaga4@gmail.com  2015 - 2025r