Ośrodek Kultury i Sztuki
Resursa Obywatelska w Radomiu

Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB
Rzeczypospolitej Polskiej - Region Radomski
w Radomiu

wystawa fotografii
członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców
Region Radomski
5 maja 2016r.

Abstrakcja to odłączenie, odciągnięcie, a więc zerwanie związku, oddzielenie, którego efektem jest powołanie nowego, autonomicznego bytu. Abstrakcyjny to według słownikowej definicji, oderwany od rzeczywistości, nie oparty na doświadczeniu, nie dający się urzeczywistnić.

Abstrakcja to temat, z którym przyszło się zmierzyć siedemnastu członkom Fotoklubu RP Regionu Radomskiego. To niewątpliwie zadanie dla ludzi z dużą dozą wyobraźni, niebagatelne, zmuszające do myślenia, a i często mylone z formą przypadkową. Jak dobrze wiemy, rola przypadku w niektórych sztukach jest powszechnie znana. My jednak poddajmy pod rozwagę abstrakcję, jako celową kompozycję, bazującą na przemyślanym zastosowaniu określonych form i zabiegów dla osiągnięcia zamierzonego efektu końcowego.

Abstrakcja jawi się nam wówczas, jako szerszy problem natury plastyczne - fotograficznej, budzący jedynie określone skojarzenia tematyczne, rozpatrywany w kategoriach głównie estetycznych. To podpatrzona lub zaprojektowana kompozycja, która w niekonkretnie określonej przestrzeni zarysowuje złożoność formy, wpływając tym samym w sposób nieoczywisty na ogólny wyraz artystyczny. Zatem zamierzeniem autorów nie są przedstwienia obrazu natury, ale zarejestrowane, między innymi, iluzje zjawisk w niej zachodzących, czy kombinacje formalno - kolorystyczne powstałe przy niewielkim jej współudziale, na tyle znikomym, że wręcz niemożliwym do urzeczywistnienia, jeszcze inne funkcjonują jako zupełnie oddzielne byty, stworzone jedynie na użytek chwili.

Zaprezentowane na wystawie prace abstrakcyjne wynikają z różnych charakterów autorów i specyfiki techniki fotograficznej. Mam na myśli zestawienie fotografii tradycyjnej czy cyfrowej z fotografią projektowaną komputerowo lub też tworzoną przy pomocy programów graficznych. Możliwe jest w tym przypadku wprowadzanie dodatkowych urozmaiceń i celowe wzbogacanie powierzchni.

Różne zatem mamy podejścia do problemu w formie przedstawieniowej i różnorodne zabiegi w celu jej uzyskania. To co je łączy, co stanowi istotę, to formalne konstrukcje. To niczym zabawa w komponowanie albo dokumentacja możliwości wyrazu plastycznego zarezerwowanego, w tym konkretnym przypadku, dla potrzeb fotografii.

                                                                                                                  Elżbieta Raczkowska - komisarz wystawy
 

Prezentowana wystawa jest próbą odnalezienia w rzeczywistym świecie, nierzeczywistych obrazów. Autorzy fotografii odnajdują w banalnych przedmiotach i miejscach nadrealne światy wydobyte ze światła, nieostrości, fragmentów materii ożywionej i tej stworzonej przez człowieka.

Aby w pełni zrozumieć artystyczny wysiłek fotografujących, trzeba zastanowić się nad znaczeniem słowa „abstrakcja". Według definicji słownikowej (z łac. abstractio - oderwanie) -to realizacja dzieła, zakładająca pozbawienie go cech ilustracyjności i związków z naturą. Abstrakcja często nazywana jest sztuką niefiguratywną. Zatem zmróżmy oczy i obserwujmy abstrakcyjny świat w fotografii.

 

Sebastian Klochowicz

 - prezes Fotoklubu RP

 Stowarzyszenie Twórców

 - Region Radomski 

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców - Region Radomski zrzesza 33 twórców i artystów fotografików
z terenu: Radomia, Zwolenia, Pionek i Kozienic i Lublina

 

autorzy wystawy:
Małgorzata Budzisz, Iwona Czubek,  Stanisław Gąsior, Tomasz Grzyb, Sebastian Klochowicz,
Edward Kruk, Marcin Michałowski, Iwona Nabzdyk, Barbara Polakowska, Wojciech Sochaj, 
Zbigniew Staniszewski, Aldona Sumińska, Robert Sumiński, Maciej Szwed,  Dorota Wólczyńska, Łukasz Wykrota,
Krzysztof Zdanowicz.


foto: Małgorzata Budzisz


foto: Iwona Czubek


foto: Stanisław Gąsior


foto: Tomasz Grzyb


foto: Sebastian Klochowicz


foto: Edward Kruk


foto: Marcin Michałowski


foto: Iwona Nabzdyk


foto: Barbara Polakowska


foto: Wojciech Sochaj


foto: Zbigniew Staniszewski


foto: Aldona Sumińska


foto: Robert Suminski


foto: Maciej Szwed


foto: Dorota Wolczyńska


foto: Łukasz Wykrota


foto: Krzysztof Zdanowicz

otwarcie wystawy


wystawę otwiera Kurator wystawy Elżbieta Raczkowska obok Prezes Regionu Radomskiego Sebastian Klochowicz

Kurator  wystawy Sebastian Klochowicz AFRP,

Ekspozycja wystawy Elżbieta Raczkowska - OKiSZ Resursa

Copyright © by Autorzy prac 2016 - 2020r.
Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2015 - 2020r  edwaga4@gmail.com