Stowarzyszenie Twórców

FOTOKLUB

Rzeczypospolitej Polskiej

Region Radomski

"Łaźnia" - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu

 


 

 

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
w WARSZAWIE
REGION RADOMSKI
 
                                 ul. Traugutta 31/33,      26 – 600  RADOM
                                     


Protokół
Z obrad Jury 3 Dorocznej wystawy członków Fotoklubu RP Regionu Radomskiego 
w dniu 20 października 2012r. w Siedzibie Fotoklubu RP w Warszawie ul. Mokotowska 9.

W konkursie wzięło udział 20 autorów i nadesłało 43 prace.

Jury w składzie:

1.      Mieczysław Cybulski AFRP, AFIAP, hon. zdfp – Przewodniczący,

2.      Małgorzata Krystyna Dołowska AFRP - Członek Jury,

3.      Tadeusz Krekora AFRP, - Członek Jury,

Kuratorzy konkursu i wystawy: Tomasz Grzyb AFRP, ZPAF, RTF i Barbara Polakowska AFRP, RTF,
Po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac Jury przyznało nagrody przewidziane regulaminem konkursu.

Nagrody i Medal

Nagrodę „Złote oko” Fotoklubu RP Region Radomski - nie przyznano

Nagrodę „Srebrne oko” Fotoklubu RP Region Radomski - otrzymał: Tomasz Grzyb AFRP, ZPAF, RTF  za cztery prace na wystawie.

Nagrodę „Brązowe oko” Fotoklubu RP Region Radomski otrzymał Waldemar Gołdziński AFRP  za cztery prace na wystawie.

Medal Brązowy Fotoklubu RP „Za fotograficzną twórczość” otrzymał Franciszek Subocz AFRP   za pracę „Akropol”

Nagrody specjalne
otrzymali:  
 
   

Dyrektora Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” otrzymał Krzysztof Kuzko AFRP, LTF  za trzy prace na wystawie
Laboratorium KODAK EXPRESS ul. Traugutta 7 w Radomiu otrzymał Wojciech Sochaj FRP  za pracę„Wizytacja”.

Laboratorium fotograficzne ARNO ul. Żeromskiego 7 w Radomiu otrzymała  Barbara Polakowska AFRP, RTF  za pracę „1863”

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 
 

                         

                                              Kuratorzy konkursu i wystawy                                                        Jurorzy:

                                                  /-/ Barbara Polakowska
                                                  /-/ Tomasz Grzyb                        

                    

               /-/ Mieczysław Cybulski
                /-/ Krystyna Małgorzata Dołowska
                /-/ Tadeusz Krekora                      
 


prace autorów wystawy

  
foto: Małgosia Budzisz
 
  


foto: Henryk Chojnacki


foto: Henryk Deluga


foto: Stanisław Gąsior


foto: Ewa Gołdzińska
 


foto: Waldemar Gołdziński


foto: Tomasz Grzyb


foto: Anna Kos
foto: Adam Kowalski
   

foto: Edward Kruk


foto: Szczepan Kurzeja


foto: Krzysztof Kuzko

  
foto: Paweł Nakonieczny


foto: Wiesław Pietrzak


foto: Barbara Polakowska


foto: Zygmunt Sobień

  
foto: Wojciech Sochaj


foto: Zbigniew Staniszewski


foto: Franciszek Subocz
foto: Wiesław Warchoł

otwarcie wystawy
foto: Krzysztof Kuzko, Krzysztof Pawlak

 


Wystawą otwierają:
w imieniu Dyrekcji Łaźnia -
Waldemar Różycki
i Prezes Fotoklubu RP Regionu Radomskiego -
Barbara Polakowska 

 odczytanie Listu gratulacyjnego od Zarządu Krajowego Fotoklubu RP
przekazuje Członek Zarządu Krajowego Fotoklubu RP w Warszawie - Barbara Polakowska

 Wręczanie nagród:


Nagroda "Srebrne oko" Fotoklubu RP Regionu Radomskiego
otrzymał: Tomasz Grzyb AFRP
 Nagroda "Brązowe oko" Fotoklubu RP Regionu Radomskiego
otrzymał: Waldemar Gołdziński AFRP
 


 

Nagrodę Zarządu Krajowego Fotoklubu RP - Brązowy Medal "Za fotograficzną twórczość"
otrzymał: Franciszek Subocz AFRP

 


 


Nagrodę specjalną: Dyrektora "Fundacji Fotografia dla Przyszłości"
otrzymał: Krzysztof Kuzko AFRP
 Nagrodę specjalną: Laboratorium

otrzymał: Wojciech Sochaj FRP
 

 

Nagrodę specjalną: Laboratorium

otrzymała: Barbara Polakowska AFRP

 

Gratulacje z okazji:

 składa : Wiceprezydent Miasta Radomia Ryszard Fałek

 

 

autorzy nagrodzeni

 


stoją od lewej: Waldemar Gołdziński, Krzysztof Kuzko, Franciszek Subocz, Tomasz Grzyb, Wojciech Sochaj
i Barbara Polakowska


goście wystawy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Spis autorów wystawy

Małgosia Budzisz. Henryk Chojnacki, Henryk Deluga, Stanisław Gąsior,  Ewa Gołdzińska,
Waldemar Gołdziński, Tomasz Grzyb, Anna Kos, Adam Kowalski, Edward Kruk, Szczepan Kurzeja, Krzysztof Kuzko,
Paweł Nakonieczny, Wiesław Pietrzak Barbara Polakowska, Zygmunt Sobień, Wojciech Sochaj,
Zbigniew Staniszewski, Franciszek Subocz,  Wiesław Warchoł.
 

Kuratorzy  wystawy Barbara Polakowska AFRP, RTF  i  Tomasz Grzyb AFRP, RTF, ZPAF

Ekspozycja wystawy Michał Budzisz ŁRKŚTiG
 

Copyright © by Autorzy prac 2012 - 2020r.
Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2012 - 2020r 
fotoekruk0@gazeta.pl

 

Wystawa w Domu Kultury w Zwoleniu

 

dk zwolen.gif                                          logo

Dom Kultury w Zwoleniu
Edward Kruk AFRP, hon. zdfp
w Radomiu

logo

10 wystawa fotografii
Zwoleń

15.12.2012 – 18.01.2013
 

Otwarcie wystawy w Domu Kultury w Zwoleniu 


wystawę otwiera Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu Anna Wieczerzyńska (druga od lewej)


Gratulację składa Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska 


informację o wystawie przedstawia pomysłodawca wystawy Edward Kruk (pierwszy z prawej) 


Gratulacje i życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku
składa Prezes Fotoklubu RP Region Radomski Barbara Polakowska

Goście wystawy

 

 

Kuratorzy  wystawy Barbara Polakowska AFRP, RTF  i  Tomasz Grzyb AFRP, RTF, ZPAF

Ekspozycja wystawy: Waldemar Gołdziński AFRP
Opracowanie i Druk Katalogu:
Edward Kruk AFRP, hon. zdfp,  Krzysztof Małek DK Zwoleń