Dom Kultury IDALIN
Stowarzyszenie Twórców FOTOKLUB RP
Region Radomski w Radomiu

 

27 luty 2014 roku godz. 18.00

 

 

 

Krzysztof anin Kuzko AFRP

 


wystawa fotografii

Krzysztof anin Kuzko AFRP
animator ruchu fotograficznego, od czterech dekad pozostaje w zażytej przyjaźni z aparatem fotograficznym. Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej (nr leg. 325). Należy do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, RKF KLATKA oraz GT MOTYCZ. Laureat wielu konkursów (m.in. Złota Muszla 2001 i 2002), autor 20 wystaw indywidualnych w kraju i jednej w Czechach. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Swoją twórczość fotograficzną określa jako realizacją wciąż niekończącego się fotoreportażu. Pomysłodawca i realizator wystawy międzynarodowej W hołdzie Hartwigowi w 2009. Jest autorem tomiku poezji Próbnik. Za działalność fotograficzną wyróżniony tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi oraz Medalem Prezydenta Lublina
           


Zestaw portretów prezentowanych na wystawie jest częścią trwającego od lat (nie zamierzam go nigdy ukończyć) projektu. Człowiek, w zasadzie jego twarz, jest kwintesencją dialogu jaki prowadzę za pomocą aparatu fotograficznego z drugim człowiekiem. Dla mnie szczególną wartością owego dialogu jest fakt obcowania z „człowiekiem znanym", szczególnie związanym z kulturą dziejącą się w otaczającej nas przestrzeni.
Aparat fotograficzny jest pretekstem do rozmowy, do poznawania oraz nauki „świata" - jej jestem wciąż „głodny".


Kr
zysztof anin Kuzko

   

Wystawa Twarze Krzysztofa anin Kuzko to ciepłe oglądanie innych, wiara w moc fotograficznej rejestracji wybranej chwili.
Krzysztof fotografuje klasycznie, z szacunkiem wobec bogactwa obrazów, Jakie nas otaczają, z estymą dla ludzi, których spotyka i których jego obiektyw podgląda. Pracuje przede wszystkim oko i estetyka, ten wewnętrzny zmysł piękna
i harmonii: one decydują o wyborze i w ogóle koncepcji zdjęcia. Chociaż niekiedy zdjęcia przetwarza chemicznie
czy komputerowo, to jednak są to zabiegi rzadkie i wtórne. Fotograf nie poprawia zastanej sytuacji, musi odnaleźć obraz
z dobrą kompozycją, ciekawą grą planów, płaszczyzn barw - oraz jakieś nasycenie emocjonalne czy psychologiczne. Portrety autorstwa Krzysztofa anin Kuzko cechuje ciasny kadr, radykalne wycięcie wszystkiego, co przeszkadza
w odczytaniu aury chwili i przesłania zawartego w portrecie.

Grzegorz Józefczuk (Gazeta w Lublinie)

otwarcie wystawy: foto: Barbara Polakowska


 

Copyright © by Krzysztof anin Kuzko 2014 - 2020r.
 
Copyright © by
Edward Kruk edwaga4@gmail.com  2014 - 2020r