Dorota Wólczyńska FRP
 

członek nadzwyczajny

FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski


 

     
   

Dorota Wólczyńska FRP, RTF
Urodzona w Radomiu i tu zamieszkująca.
Z zawodu nauczyciel, po godzinach fotograf, ornitolog, przyrodnik.
Członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie - Region Radomski, Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i Grupy Twórczej Grótfuhaszcze. Autorka kilku wystaw indywidualnych i kilkunastu udziałów w wystawach zbiorowych.
Większość wolnego czasu spędza na obserwowaniu i fotografowaniu natury.


foto: Dorota Wólczyńska

¯¯¯¯¯

Copyright © by Dorota Wólczyńska 2014 - 2020r
Opracowanie:
Copyright ©  by Edward Kruk 2014 - 2020r - edwaga4@gmail.com