Marian Strudziński
członek rzeczywisty

Stowarzyszenie Twórców

FOTOKLUB  RP

w Warszawie
 

Marian Strudziński

1977-1988 Członek Klubu Fotografii Artystycznej Zarys

1975-1990 Członek radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

1983           Uprawnienia zawodowe przyznane przez Cech Rzemiosł Różnych w Kielcach

1992-1995 „Dziennik Radomski”, ATW Press, fotoreporter

1995-1997 „Życie Warszawy”, fotoreporter
1997-nadal Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Informacji Prasowej i Publicznej, fotograf (dokumentowanie 
          najważniejszych wydarzeń miejskich, współpraca  z mediami i wydawnictwami)
2000-nadal Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców Region Radomski
2001-nadal Współpraca z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

 

Działalność artystyczna:
1980 V Salon Barwnych Przeźroczy – Nagroda Honorowa Wojewody Radomskiego, Radom

1983 Udział w wystawie retrospektywnej klubu Zarys, Radom

1983 Wystawa klubowa, Jedlińsk 1983

1984  Wystawa klubowa „Przetworzenia”, Radom

1987  Wystawa klubowa „Pamięć świadoma”, Radom

1987  Wystawa klubowa „Browar Żywiec”, Radom, Żywiec
1993 Wystawa indywidualna „Podpatrywanie Rzeczywistości”, Łaźnia, Radom

1995  VI Radomskie Małe Formaty, wyróżnienie, Radom

1998  Udział gościnny w XXI Wystawie Sztuki Fotograficznej, Łaźnia, Radom
1999  Wystawa indywidualna „Mój, Twój, Nasz”, Teatr Powszechny w Radomiu
2000 Wystawa egzaminacyjna  Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, Warszawa

Prawa autorskie Copyright © Marian Strudziński 2017 -2026
Opracowanie Copyright © Edward Kruk 2017 - 2026 -
edwaga4@gmail.com