członek rzeczywisty

FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski

Zygmunt Sobień AFRP

  

Rocznik 1934, ur. w Radomiu.
Fotografią zajmuje się od 1953r. Zainteresowanie fotografią rozpoczął w Zakładowym Domu Kultury „WALTER” w Radomiu. Od 1961r. jest członkiem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Radomiu, w którym pełnił różne funkcje – przez trzy kadencje był Prezesem Zarządu RTFu.

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Region Radomski. Od 1996r. do maja 2012r. był członkiem nadzwyczajnym, a od 5 maja 2012r. członkiem rzeczywistym z tytułem artysty fotografika. W latach 1976 do 2000r. był członkiem Komitetu organizacyjnego początkowo Ogólnopolskich, a później Międzynarodowych Salonów Barwnych Przezroczy DIA – POL. Na swoim koncie ma kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach (konkursach) zbiorowych, na których zdobywał nagrody wyróżnienia i dyplomy. Brał również udział w wielu plenerach i szkoleniach fotograficznych. W uznaniu zasług dla rozwoju fotografii otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, oraz medal 150lecia Fotografii. Jest instruktorem fotografii kat. I. Interesuje się fotografią krajobrazową, architekturą i reportażem. Pracuje w technice analogowej i cyfrowej.

Oto moje prace:

  


 

Copyright © by Zygmunt Sobień

Opracowanie: © Edward Kruk edwaga4@gmail.com