członek rzeczywisty

FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski

Barbara Polakowska AFRP

członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUBU Rzeczypospolitej Polski w Warszawie Region Radomski
i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Radomiu  

 Jej przygoda z fotografią zaczęła się od 1979 roku. Zawodowo związana z fotografią od 1981r. (na stanowisku fotografa-dokumentalisty
w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu).
Przez kilka lat była fotoreporterem w gazecie "Tygodnik Radomski" w Radomiu. Jest autorką albumu - "Radomskie szlakiem zabytków"
- wydanego w 1996r. Wiele jej fotografii można zobaczyć w wydawnictwach muzealnych w kraju.
Swoje prace prezentuje również na indywidualnych i zbiorowych wystawach fotografii.

 

 

 

 

 


Copyright © by Barbara Polakowska  2017 - 2020r.
basiapolakowska@wp.pl

Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2017 - 2020r - edwaga4@gmail.com