Wiesław Pietrzak

członek rzeczywisty
Stowarzyszenie Twórców
FOTOKLUB  RP

w Warszawie
 

Wiesław S. Pietrzak
Członek rzeczywisty Fotoklubu RP w Warszawie - Region Radomski
Urodzony w 1952r w Starej Błotnicy.
W 1977r ukończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej uzyskując tytuł magistra ekonomii.
W roku 1989 ukończył Studium Form Fotograficznych jako kurs kwalifikacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie
z uprawnieniami pedagogicznymi i uzyskał I kategorię Instruktora fotografii.
W latach 1980-1990 prowadził zajęcia fotograficzne z młodzieżą szkół średnich w Radomiu.
Główne zainteresowania to krajobraz, przyroda, fotografia cyfrowa.

Copyright © by Wiesław Pietrzak 2012 - 2020r
kontakt e-mail:
w.pietrzak@laczniki.com.pl

Opracowanie: Copyright ©  by Edward Kruk 2011 - 2020r - edwaga4@gmail.com