członek nadzwyczajny
Stowarzyszenie Twórców

FOTOKLUB  RP

w Warszawie - Region Radomski

Piotr Pajestka

Piotr Pajestka
 Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W pracy zawodowej wykorzystuje zdobyte wykształcenie. Odbywane przez niego podróże są okazją do poznawania świata i próbą jego zrozumienia. W ich czasie  nie rozstaje się z aparatem fotograficznym utrwalając poznawane miejsca. Swoje wyjazdy zatrzymuje w kadrze od kilkunastu lat. Członek nadzwyczajny Fotoklubu RP Region Radomski od 2016.

Copyright © by Piotr Pajestka 2018 - 2025r
Opracowanie:
Copyright ©  by Edward Kruk 2018 - 2025r - edwaga4@gmail.com