Iwona Nabzdyk AFRP
członek rzeczywisty

FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski
 

       

Iwona Nabzdyk AFRP

Członek rzeczywisty  Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców z przynależnością do regionu radomskiego nr legitymacji 370 oraz Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na swoim koncie ma udział w wielu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych.  Wzięła udział
w kilku konkursach fotograficznych  uzyskując:

·         Brązowy Medal FIAP podczas VII Międzynarodowego Salonu „Martwa natura w fotografii” Częstochowa 2016
·         3 akceptacje FIAP podczas 2nd Wojnicz International Salon of Photography 2016
·         4 akceptacje FIAP  podczas VI Międzynarodowego Salonu  „Martwa natura w fotografii” Częstochowa 2014
 

Pracowała przy projektach „Odczarować Zespól Downa” i  na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej  „Do celu” Jej zdjęcia publikowane były w kilku kalendarzach.  Fotografuje dla przyjemności głownie makro i martwą naturę.

 

 

 

Copyright © by Iwona Nabzdyk 2017 - 2020r
Opracowanie:
Copyright ©  by Edward Kruk 2017 - 2020r - edwaga4@gmail.com