Leszek Jastrzębiowski AFRP

Urodził się w 1950r. w Radomiu. Jest członkiem rzeczywistym (artystą fotografikiem) Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Radomiu. Zainteresował się fotografią podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Stara się, aby jej artystyczna odmiana tworzyła równowagę z techniczną stroną jego życia zawodowego. oprócz fotografii klasycznej, a może jeszcze bardziej, ceni sobie nowe techniki fotografii komputerowej. 
W Radomskim Towarzystwie Fotograficznym od 1985 roku, pełnił wiele funkcji w Zarządzie. Komisarz wystaw i Salonów DIA - POL.
 Za swoje zasługi dla fotografii otrzymał medal 150 lecia fotografii, ma na swoim koncie wystawy indywidualne, udział w wystawach regionalnych i międzynarodowych, na których zdobywał nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 

Copyright © by Leszek Jastrzębiowski  2016 - 2025r.

Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2016 - 2025r - edwaga4@gmail.com