Waldemar Gołdziński AFRP

członek rzeczywisty

FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski

 

 Ur. w 1957 roku w Zwoleniu.
Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie.
Z zawodu nauczyciel. Długoletni instruktor plastyki i fotografii. Uczestnik, organizator i współorganizator wielu konkursów, plenerów, warsztatów i wystaw. 
Mieszka i tworzy w Zwoleniu – na Ziemi Jana Kochanowskiego. Zajmuje się technikami cyfrowymi i tradycyjnymi. Swoje prace publikuje w prasie, wydawnictwach promocyjnych, książkach i widokówkach. Dokumentuje stary i nowy Zwoleń
w fotografii. Wieloletni współpracownik prasy lokalnej.
Nagrody, dyplomy, wyróżnienia i podziękowania za upowszechnianie fotografii i pracę kulturalno-oświatową.
W uznaniu zasług dla rozwoju fotografii otrzymał Medal 150-Lecia Fotografii.


foto: Waldemar Gołdziński

¯¯¯¯¯

Copyright © by Waldemar Gołdziński 2015 - 2020r. goldew@wp.pl
                                                           Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2015 - 2020r. -
edwaga4@gmail.com