Henryk B. Chojnacki AFRP

członek rzeczywisty
FOTOKLUB 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie - Region Radomski

 

Henryk B. Chojnacki
  Ur. W 1940r. w Radomiu. Fotografią zajmuje się od 1970. Początkowo w Dzielnicowym Domu Kultury „Idalin”. Od 1997r. jest członkiem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym przez kilka kadencji był członkiem Zarządu. Uczestniczył
w wielu wystawach i konkursach fotograficznych, na których zdobywał nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Od 1976r był członkiem Komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Salonów, DIA – POL i Radomskie Małe Formaty. Główne jego zainteresowania to fotografia kreacyjna i fotografia cyfrowa.


foto: Henryk Chojnacki

Copyright © by Henryk Chojnacki 2016 - 2020r
Opracowanie:
Copyright ©  by Edward Kruk 2016 - 2020r - edwaga4@gmail.com