Członek nadzwyczajny
Stowarzyszenie Twórców

FOTOKLUB  RP

w Warszawie
                                Region Radomski
                                        
Łukasz Bator FRP

 

 


foto: Łukasz Bartr - z wystawy 3xF

 

Copyright © by Łukasz Bator 2016 - 2025r.

Opracowanie:  Copyright ©  by Edward Kruk 2016 - 2025r - edwaga4@gmail.com